З В І Т керівника 2020р.

                                                                           З В І Т                                                                   керівника дошкільного навчального   закладу                                                  (ясел-садка) «Золотий ключик»                                                                                    Тягур Лесі Ярославівни                                                                       перед педагогічним колективом та громадськістю                                                                 за 2019 – 2020 навчальний рік                                                                                                                                        30  травня  2020 р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю”.

Даний звіт – засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Мета звітування:

Подальше   утвердження    відкритої   та    прозорої    демократичної    державно – громадської системи  управління  дошкільним  навчальним  закладом,  поєднання державного  і  громадського   контролю  за  прозорістю   прийняття  й  виконання управлінських    рішень,  запровадження      колегіальної     етики    управлінської діяльності    директора.

Завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Звіт директора.

3. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

4. Голосування.

 І. ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Проаналізувавши роботу, дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Золотий ключик» за 2019-2020 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

Заклад  діє згідно з:                                                                                                                      – основними положеннями Конституції України,                                                                      – Законом України «Про дошкільну освіту»,                                                                                              – Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»,                                                              – «Про охорону дитинства»,                                                                                                        – Конвенцією «Про права дитини»,                                                                                            – Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),                                              – Базового компоненту дошкільної освіти,                                                                                – Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом,                                                                                                                                    – Правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій,                                                    – Статуту закладу,                                                                                                                          – Плану роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Золотий ключик»  на 2019–2020 н. р ,                                                                                                                              – за освітньою програмою для дітей «Українське дошкілля», та комплексною програмою розвитку, навчання і виховання «Соняшник».

ІІ. ПАСПОРТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Заклад освіти Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий ключик»                                                     Власність – комунальна.
Контакти  дошкільного навчального  закладу 77300, Івано-франківська  область, місто Калуш  провулок Шкільний, 4

Е-mail: 26386054@mail.gov.ua                           Телефон (03472) 6-6432

Тип дошкільного навчального закладу Загального розвитку
Прізвище, імʼя, по-батькові керівника Тягур Леся Ярославівна
Рік побудови 1980 рік
Проектна потужність   190 місць
Ліцензійний обсяг   190 дитина
Мовний режим   українська
Режим роботи дошкільного навчального закладу 10, 5 годинним перебуванням                              Початок роботи – 7.30 год.,

кінець роботи –18.00 год.

З 01.02.2019 року діє чергова група з 18.00 – 19.30 год.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи 5днів (субота, неділя, святкові – вихідні)

Кількість груп,

кількість дітей за списком

10 груп (2 групи для дітей раннього віку

8 груп дошкільного віку) –  307 вихованців

Групи комплектуються переважно у червні-серпні, за віковими ознаками.  Черга відсутня.

Спеціальні, інклюзивні, санаторні групи 2 інклюзивні
Додаткові освітні послуги Англійська мова

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в яслах-садку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, спортивна зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога,ресурсна кімната, побутові приміщення. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі  (яслах-садку) «Золотий ключик»  забезпечують 29 кваліфікованих педагогів:

 • директор 1;
 • вихователь-методист 1;
 • інструктор з фізкультури 1;
 • практичний психолог 1;
 • музичний керівник 2;
 • керівник гуртка 1;
 • вихователь   20
 • асистент вихователя 2

Освітній рівень педагогів:

 • з повною вищою освітою – 18
 • з неповною вищою освітою – 9
 • з базовою вищою освітою – 1

За результатами атестації 2020 року:

З  кваліфікаційною категорією:

 • спеціаліст вищої категорії – 5: Манюкова Л.І., Стрільчук Н.С., Феняк Г.В., Шлемкевич Н.В., Романів Н.Д.
 • спеціаліст І категорії – 1: Левченко О.П.
 • спеціаліст ІІ категорії – 7: Олексин С.М., Чигура С.М., Березовська Г.В., Іваськів Н.І., Брич А.Й., Ляхович В.В., Будзович Ю.І.
 • спеціаліст – 5 : Климчак Ю.Є., Третяк Т.Л., Васюнець А.М., Копійчук О.М., Полицька Х.Б.
 • посадовий оклад –10: Мазур М.М., Кирик Н.Й., Ніжеловська Г.П., Макарчук О.О., Лесюк С. М., Брич В.С., Борня С.Б., Рібун Н.В., Бичків З.Є., Качмарик Т.Р..

Педагогічне звання «вихователь-методист» мають вихователь Стрільчук Н.С. та музичний керівник Феняк Г.В. За результатами атестації 2020 року: вихователю Борні С.Б. підтвердили відповідність посаді, що займає,  вихователю Ляхович В.В. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, а практичному психологу  Шлемкевич Н.В. присвоєно педагогічне звання «практичний психолог-методист».

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2019/2020 н.р.

Навчально-виховний процес організовувався на основі Базового компонента  дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», парціальної програми «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.), які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Основною домінантою  для педагогічного колективу дошкільного навчального закладу була: «Організація  сучасного освітнього простору, сприятливого для  формування життєво-компетентної особистості дитини», і колектив працював, зокрема, над вирішенням таких завдань:

1.Продовжувати роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками  та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.

2.Створювати умови для функціонування інклюзивних груп в дошкільному закладі та забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дітей, що виховуються і навчаються в інклюзивних групах.

3.Продовжувати роботу з налагодження партнерської взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти.

4.Активізувати роботу щодо розвитку екологічної свідомості дошкільників на засадах «освіти для сталого розвитку».

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, педагогічних годинах, тренінгах, на відкритих колективних переглядах, вивчались під час тематичного, вибіркового контролю. Зокрема, проведено:

Теоретичний семінар «Організація інклюзивного простору в дошкільному закладі» (пр.психолог Шлемкевич Н.В., вих.-методист Манюкова Л.І.).

Інтерактивний семінар «Сталий розвиток: стосується кожного» (вих.-методист Манюкова Л.І.).

Тренінг«Формування корпоративної культури і безпечного простору у закладі освіти» (пр.психолог Шлемкевич Н.В.).

Майстр-клас «Сучасні технології навчання на заняттях з художньої літератури» (вих.-методист Манюкова Л.І.).

Педагогічні читання:«Дошкільник і книжка: щоб знайомство було вдалим» (вихователі – Брич А.Й., Іваськів Н.І.), «Проективні технології» (вих. Стрільчук Н.С., вих.- методист Манюкова Л.І ).

Колективні перегляди: «В сюжетні ігри граємо – професії вивчаємо» (перегляд сюжетно-рольових ігор в молодшій, середній та старшій групах – вих. Брич А.Й., Іваськів Н.І., Лесюк С.М. ), інтегроване заняття екологічного змісту на засадах сталого розвитку: «Врятуймо річку» (вих. Ляхович В.В.).

Протягом навчального року проведено педагогічні ради згідно основних завдань річного плану дошкільного закладу, зокрема:

І. Основні орієнтири в новому навчальному році (серпень)

ІІ. Формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими (листопад).

ІІІ. Екологічне виховання дошкільників (лютий).

Консультації згідно річного плану, зокрема:

–  Ранкова гімнастика від «А до Я» (вих.-методист Манюкова Л.І.);

–  Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат (вих.         Ляхович В.В.);

–  Вчимося діяти у конфліктах із батьками  (вих.Васюнець А.М.);

–  Як створити інноваційне розвивальне середовище в ДНЗ (вих.       Левченко О.П.);

–  Інклюзивна освіта: за і проти. Пошук шляхів успішної взаємодії з батьками вихованців в інклюзивній групі     (пр.психолог Шлемкевич Н.В.) тощо.

Інформаційно-педагогічні години:

–  Буккросинг у дитсадку;

–  Як готувати дошкільників до реального життя: компетентнісний підхід;

–  Мотивація до дії як основа формування сталого способу життя;

–  Про освіту для сталого розвитку дошкільників;

–  Інклюзивне освітнє середовище та ін.

В дошкільному закладі сплановано і проведено музичні свята і розваги згідно календарних свят, тематичних дат (муз. кер.: Феняк Г.В., Олексин С.М., інстр. з фізк. Брич В.С.).

Протягом навчального року здійснювалася контрольно-аналітична діяльність освітньо-виховного процесу та роботи з дітьми. Відповідно  до основних завдань річного  плану проводилося вивчення  стану  організації життєдіяльності  за  допомогою тематичних перевірок, зокрема «Про формування у дітей навичок спілкування і взаємодії засобами творчих ігор», «Про стан організації роботи з освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі». Результати контролю висвітлювалися на засіданнях педагогічних рад,  педагогічних годинах,  виробничих нарадах.

Основною  формою керівництва і контролю  протягом навчального року  за  навчально-виховною роботою в ДНЗ   було безпосереднє спостереження педагогічного процесу  в групах  та  надання відповідної методичної допомоги вихователям щодо усунення наявних недоліків. Допомога планувалася  і  проводилася  у вигляді індивідуальних бесід, консультацій, порад та  рекомендацій, відвідування  занять  педагогів.

Протягом року діти мали можливість розвивати свої творчі  та інтелектуальні  здібності   в гуртках:

– гурток англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку (керівник  Будзович Ю.І.);

– гурток «Пластилінові фантазії» (Левченко О.П.);

– гурток «Маленькі актори» (Романів Н.Д.);

– гурток «Від звука до букви» (Чигура С.М.);

– гурток «Крок до зірок» (Феняк Г.В.).

На базі ДНЗ протягом року діяв батьківський всеобуч «Спілкуємося на рівних» (керівн. – пр.психолог Шлемкевич Н.В., вих. Березовська Г.В.) для педагогів дошкільних закладів міста. Тут педагоги мали змогу познайомитися з цікавими та сучасними  формами організації роботи з батьками. Вихователь Стрільчук Н.С. була керівником  методичного об’єднання вихователів ІІ молоших груп міста.

В ДНЗ сплановано та проведено огляд-конкурс на кращий батьківський куточок, на кращий міні-музей. Найкращі батьківські куточки відзначено грамотами та невеличкими канцелярськими подарунками, зокрема І місце – середня група «Сонечко» та ІІ молодша група «Джмелик».

Усі педагоги працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності шляхом самоосвіти, відвідуванням методичних об’єднань  при міському методичному кабінеті, беруть участь в різноманітних формах роботи в закладі.

З метою висвітлення  роботи дошкільного закладу постійно поновлювалася інформація на сайті дошкільного закладу та на сторінці у фейсбуці.

Інклюзивне навчання в ДНЗ

Для задоволення освітніх, соціальних потреб дітей з особливими освітніми потребами (далі ООП) у закладі функціонували дві інклюзивні групи – ІІ молодша група «Джмелик» (вихователі: Борня С.Б., Макарчук О.О., асистент вихователя -Копійчук О.М.) та старша група «Дзвіночок» (вихователі: Романів Н.Д., Третяк Т.Л., асистент вихователя – Полицька Х.Б.). В кожній групі по двоє дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно до висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з ООП використовували для роботи такі програми: комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (заг. ред. Т.В.Скрипник) та програма розвитку для дітей дошкільного віку від 3 до 7 років із затримкою психічного розвитку «Віконечко» (за заг. ред. Л.І.Прохоренко).  Практичний психолог Шлемкевич Н.В. та логопед Чигура С.М. проводили корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП (згідно висновку ІРЦ). Практичний психолог постійно використовувала нетрадиційні методи роботи у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з ООП, такі як: нейрогімнастика та нейроігри, геоборд, методика «Су-джок», арттерапія та інші. Педагоги закладу старалися створити психоемоційний комфорт, щоб діти з ООП відчували себе природньо, безпечно і прагнули бути самостійними на скільки це можливо. Відповідно до чинних документів щодо організації інклюзивного навчання в ДНЗ створено команду психолого-педагогічного супроводу, постійними учасниками якої є вихователь-методист, практичний психолог , асистенти вихователів, вихователі,  логопед та батьки дитини з ООП. Команда супроводу займалася збором інформації про особливості розвитку дітей, визначала напрям психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, розробляла індивідуальні програми розвитку для кожної дитини, коригувала та визначала динаміку розвитку дітей. В ДНЗ облаштовано ресурсну кімнату, на дидактичний матеріал та обладнання якої витратили протягом 2019-20 н.р. коштів на 4 905 грн. Також важливою була і співпраця з батьками. Проведення консультативної роботи з батьками дало можливість краще пізнати і зрозуміти дітей. А батьки, в свою чергу, отримували інформацію про потенційні можливості дитини, про її успіхи чи невдачі, про те, чому варто приділяти більше уваги вдома. Така командна робота, підтримка і взаєморозуміння допомогали досягти позитивних результатів у роботі. Зокрема, одна з дітей з ООП із старшої групи (Чолій Т.) пішла цьогоріч в школу.

Дистанційне навчання

Згідно наказу управління освіти №85 від 12.03.2020р. Калуської міської ради про призупинення навчального процесу в закладах освіти та наказу директора ДНЗ про роботу закладу в умовах карантину педагоги закладу працювали відповідно методичних рекомендацій для педагогів закладу дошкільної освіти щодо планування роботи дистанційно під час карантину та плану заходів щодо організації дистанційної роботи з педагогами та батьками. Адміністрацією закладу та педагогами опрацьовано рекомендації МОН України про дистанційну освіту, проведено атестацію в онлайн-режимі. Адміністратор (директор ДНЗ) створила вайбер-групу «Золотий ключик», учасниками якого були працівники закладу, які ділилися цікавими ідеями, посиланнями інтернет ресурсів для використання їх у роботі з батьками та дітьми. Вихователі усіх 10 вікових груп створили вайбер групи, учасниками яких були батьки та вихователі. Тут вони розміщували матеріали на допомогу батькам в роботі з дітьми. Зокрема, надсилали різноманітні пізнавальні мультфільми, аудіо казки, ігри, відео-завдання «Цікавинка», «Загадки», розвиваючі уроки: «Вчимо назви пальчиків», «Вчимося малювати» тощо. Всі педагогічні працівники склали індивідуальні плани роботи і працювали над підвищенням свого фахового рівня – опрацьовували фахову періодику, брали участь у вебінарах, зокрема: «Організація роботи дитсадка в умовах карантину: нормативні орієнтири» – директор ДНЗ, «Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено» (09.04.2020 р.), «Як забезпечити пожежну безпеку та цивільний захист на підприємстві у період надзвичайної ситуації та карантину» (14.04.2020р.) – вихователь-методист; «Ігри на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», «Навчаємо дітей розповідати:нові підходи» Н.Гавриш,«Методичні розробки для навчання та розвитку дітей дошкільного віку»,«Розвиток творчих здібностей дітей в умовах ДНЗ» – вихователі. Педагоги створювали фото-виставки творчих робіт дітей у вайбер-групах, розміщували на своїх сторінках у facebook, проводили заняття в онлайн-режимі. Поширювали консультації, поради для батьків на теми: «Як розважити дітей під час карантину», «Як розповідати дітям про коронавірус», «Кращі дитячі ігри для приміщень» тощо.

Практичним психологом, Шлемкевич Н.В., започатковано дистанційну роботу з учасниками освітнього процесу, онлан-зустрічі з батьками вихованців, в рамках авторського арт-марафону для зміцнення взаємин, зниження рівня напруги у дитячо-батьківських взаєминах. Шлемкевич Н.В. на каналі Незалежність у програмі «Актуальне інтерв’ю» виступила з фаховими порадами та рекомендаціями щодо уникнення стресів і психологічної кризи під час карантину.

У зв’язку з призупиненням навчального процесу в закладах освіти (наказ Калуської міської ради №85 від 12 березня 2020 року) рівень готовності старших дошкільників до школи визначено станом на лютий 2020 року. Було обстежено 54 дитини.

Група старшого дошкільного віку №08 (30 дітей)

Складові шкільної готовності 2019-2020 н.р.
Соціальна готовність
Високий рівень 22 – 73%
Достатній 5 – 17%
Середній 3 – 10%
Низький 0 – 0%
Мотиваційна готовність
Зовнішній мотив 0 – 0%
Навчальний мотив 25 – 84%
Ігровий мотив 4 – 13%
Позиційний мотив 0 – 0%
Соціальний мотив 1 – 3%
Мотив одержання оцінки 0 – 0%
Загальний рівень шкільної зрілості
Високий рівень 14 – 47%
Достатній 12 – 40%
Середній 4 – 13%
Низький 0 – 0%

             Група старшого дошкільного віку №10 (30 дітей)

Складові шкільної готовності 2019-2020 н.р.
Соціальна готовність
Високий рівень 18 – 60%
Достатній 10 – 33%
Середній 2 – 7%
Низький 0 – 0%
Мотиваційна готовність
Зовнішній мотив 0 – 0%
Навчальний мотив 23 – 76%
Ігровий мотив 2 – 7%
Позиційний мотив 3 – 10%
Соціальний мотив 2 – 7%
Мотив одержання оцінки 0 – 0%
Загальний рівень шкільної зрілості
Високий рівень 15 – 50%
Достатній 9 – 30%
Середній 6 – 20%
Низький 0 – 0%

Група старшого дошкільного віку №12 (30 дітей)

Складові шкільної готовності 2019-2020 н.р.
Соціальна готовність
Високий рівень 20 – 67%
Достатній 8 – 26%
Середній 2 – 7%
Низький 0 – 0%
Мотиваційна готовність
Зовнішній мотив 0 – 0%
Навчальний мотив 24 – 80%
Ігровий мотив 2 – 7%
Позиційний мотив 2– 7%
Соціальний мотив 2– 7%
Мотив одержання оцінки 0 – 0%
Загальний рівень шкільної зрілості
Високий рівень 16 – 54%
Достатній 10 – 33%
Середній 4 – 13%
Низький 0 – 0%

V. Харчування дітей

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону  України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із  змінами),  статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, а також  спільному  Наказу МОН молоді та спорту України  та  Міністерству охорони  здоров’я  України   від  26.02.2013 року№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», п.27 Положення №305 про дошкільний навчальний заклад, розділі 9 Санітарного регламенту.

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад  повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення  харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд, миючі та дезінфікуючі засоби, спецодяг.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором ДНЗ (ясел-садка) «Золотий ключик». Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медичною сестрою старшою Ляхович О.І. в «Журналі обліку виконання норм харчування», на основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз. В закладі своєчасно на 01.09.2019 року було затверджено режим харчування, графік видачі їжі відповідно до вікових груп.

Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичними працівника, вивішува-лися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних  куточках для батьків. В ДНЗ організований контроль заякістю продуктів харчування, що надходять. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності директора, медичної сестри старшої.

Постачання продуктів харчування здійснює:

Постачальник Продукція Реєстраційний номер
1 ФОП Поронюк Б. Ю. Філе куряче, м’ясо яловичини 1 сорту кускове a-UA-13-06-49
2 ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод» Сметана, молоко, масло вершкове, сир свіжий, кисломолочний 9% жирності UA.1O135.DX.16-19
3 ПП «Мельник-Хліб» Хліб пшеничний формовий 1 гатунку, хліб житній г-UA-09-11-152
4 ФОП Борщ С. М. Яблука, лимони, апельсини, кабачки, огірки, помідори г-UA-09-17-49
5 ФОП Суховерко О. О. Яйця, олія, цукор r-UA-09-17-551
6 ФГ «Фортуна» Картопля, морква, буряк, капуста, цибуля r-UA-09-06-192
7 ТзОВ «Галицька торгова компанія» Борошно пшеничне, геркулес, гречка, крупа кукурудзяна, манка, рис, крупа пшенична, горох, чай, горошок консервований, сухарі, лавровий лист, лимонна кислота, крупа перлова, сік, пшоно, повидло, крохмал г-UA-09-05-281
8 ФОП Хухра Л. В. Кавовий напій, какао «Мрія», мід, томатна паста, дріжджі, сіль, сухофрукти, цукор ванільний, макарони «Віліс», печиво «Марія» г-UA-09-17-512
9 ПС ВТП «КВІЛТ» Риба (хек свіжозаморожений) г-UA-09-07-397

Періодичний контроль проводять працівники держпродспоживслужби,  управління освіти. Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно  гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв  з боку директора та сестри медичної старшої  Ляхович О.І.. Питання організації харчування дітей в ДНЗ в 2019  – 2020 навчальному  році постійно розглядалися на виробничих  нарадах, педраді, нарадах при керівнику,  Раді ДНЗ, групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків  з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей. Педагоги  постійно формують  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом , вчать користуватись столовими приборами (виделки, ножі в старших групах). Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами (м’ясо – 100/75, яйця – 100/61, риба – 99/74, молоко – 100/75 ..)  витримується, але не в повному обсязі. Пов’язано це перш за все з цінами на продукти харчування.  Загальний показник  показав в групах раннього віку показник – 94%, в садових групах – 77%. Тому згідно виконання норм та опитування батьків збільшено оплату за відвідування дитиною ДНЗ.

Згідно рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 29.01.2019 року №3 вартість харчування з 01.02.2019 року становить:

 • для дітей віком від 2 до 3 років – 24 грн. (батьківська плата – 14,40 грн., міський бюджет – 9,60 грн.);
 • для дітей віком від 3 до 6 років –28 грн. (батьківська плата – 16,80 грн., міський бюджет –11,20 грн.)

Загалом з 01.02.2019 року батьки сплачують – 60% , а міський бюджет – 40% від загальної вартості дітодня.

Пільгами  на харчування користуються діти таких пільгових категорій:

 • діти з багатодітних сімей – 50%;
 • діти з малозабезпечених сімей , діти з інвалідністю, діти, які отримали опікунство, діти, батьки яких є учасниками АТО, переселенці із зони АТО – 100%.

За результатами перевірок держпродспоживслужби  грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

VI. Медичне обслуговування

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Лебухорська В.В. Головним завданням є дотримання санітарно-гігєнічного режиму в приміщенні  і на території, проведення оздоровчо-профілак-тичної роботи кожного дня з дітьми та батьками.  Планомірно проводяться антро-пометричні виміри дітей: групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи -1 раз у квартал. Огляд дітей на педикульоз проводиться  1 раз на 10 днів сестрою медичною старшою, а вихователями щоденно.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють в тісному контакті з медичним персоналом закладу  з питань оздоровчо-профілактичної роботи. Проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючи гімнастика,  організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг  захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, що ведеться , щоденно. В групах  ведуться листки здоров’я.

Аналіз стану захворюваності дітей за 2019-20 рік:

Кількість дітей Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла 58 8 28
Сад 174 65 80
Всього 232 73 108

Найвищий показник захворюваності спостерігається серед дітей садових груп на початку навчального року.

Згідно наказу МОЗ України від 31.10.2000 року «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Медсестрою закладу надається батькам  письмове направлення на проведення щеплення в дитячій поліклініці відповідно до виборки. Результати проведених щеплень аналізуються і фіксуються в індивідуальній картці дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», листа МОНУ від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» та з метою забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист в ДНЗ здійснюється соціально-педагогічний патронат та ведеться облік пільгового контингенту дітей.

VII.  Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ (ясел-садка) свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадків травмування дітей та працівників під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників, систематично видаються накази з охорони праці. Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення різних форм роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу.  Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання, санвузлів, несправностей системи опалення. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

З метою свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайних ситуацій, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, правил пожежної безпеки в  ДНЗ , з 21 жовтня по 25 жовтня 2019 року  був організований та проведений  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини. В ході якого, в закладі, у всіх вікових групах проведено цикл бесід, занять, моделювання ігрових ситуацій, індивідуальна робота з дітьми, рольові та дидактичні ігри, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях згідно тематики днів: «Захисти себе сам» (свої-чужі, сам удома), «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Природа навколо нас. Стихійні лиха», «Безпечні і небезпечні вулиці та дороги», « Про здоров’я треба дбати». В рамках Тижня безпеки проведено спортивну розвагу «Добрий вогонь – помічник, злий вогонь – руйнівник» (інстр. з фізк. – Брич В.С.), перегляд лялькових вистав: «Безпека на дорозі» (ст. групи), «Вовк та семеро козенят» (мол. та сер. групи). Для педагогічних працівників  підготовлено лекцію на тему: «Безпека дітей: компетентнісний підхід». В батьківських куточках розміщено консультації для батьків: «Безпека дітей – турбота дорослих» , «Правила пішоходів». Оформлено виставку літератури, малюнків тощо. З вихованцями середніх та старших груп організовано екскурсії до пожежної частини,  оперативно-рятувальної служби 112, до перехрестя (світлофора). З усіма учасниками освітньо-виховного процесу проведено навчальну евакуацію ( пожежа). Організовано Тиждень безпеки (дистанційно) і в квітні 2020 р. Батькам вихованців запропоновано цікаві повчальні відео ролики для дітей щодо безпечної поведінки вдома, на вулиці, на водоймі, в природі.

VIII Матеріально-технічна база

За 2019-2020 н. р. в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була  значно  зміцнена матеріально-технічна база.

Використання  коштів  для  розвитку та  зміцнення  матеріально-технічної  бази ДНЗ  (ясел – садка)  «Золотий ключик» в 2019 – 2020 н.р.:

№ з/п

Найменування

Сума                      (Загальний фонд) Сума               (Спец фонд)
1. Посуд 8 414,00
2. Лінолеум 8 505,00
3. Миючі 8764,00
4. Штори,тюль 3810,00
5. Канцтовари 3051,00
6. Бензин, масло 839,99
7. Матеріали на поточний ремонт 13 786,00
8. Технологічне обладнання: 6210,00
електрокомфорки 5 580,00
міксер 630,00
9. Господарські  товари 2 965,55
10. Двері 13 745,00
11. Вогнегасник 350,00
12. Електронні журнали 2 815,00
13. Обігрівач 1 150,00
14. Вага, ростомір 842,00
15. Медикаменти 457, 36
16. Карниз 395,00
17. Токін 695,00
18. Розвиваючі ігри (інклюзія) 3 243,00
19. Новорічні подарунки 18 509,00

В закладі було здійснено наступні заходи:

 • капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації, заміна двох стояків;
 • капітальний ремонт спальні, роздягальні групи «Краплинка»;
 • капітальний ремонт ресурсної кімнати;
 • поточний ремонт спортивного залу;
 • поточний ремонт групових приміщень,кабінетів, коридорів.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання, які потребують подальшого відпрацювання.  Необхідно здійснити:

 • заміна огорожі;
 • капітальний ремонт групових приміщень та спалень;
 • асфальтування доріжок;
 • завершити ремонт системи водопостачання та водовідведення;
 • уклададання плитки в підсобних приміщеннях харчоблоку;
 • капітальний ремонт пральні;
 • заміна покриття 2-ох павільйонів на ігрових майданчиках.

Підводячи підсумки минулого навчальногороку можна стверджувати, що      робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з  урахуванням  вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми,  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. Колектив і надалі  буде працювати над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Вдячна за увагу та підтримку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
21 + 17 =