Освітні програми, що реалізуються в закладі

  Освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
     Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти в закладі забезпечується через Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» схваленої рішенням експертної комісії з дошкільної педагогіки та психології (від 03 грудня 2021 року (протокол №6), (лист ІМЗО від 06.12.2021р. № 22.1/12-Г-751).
  Організація інклюзивного навчання здійснюється за освітньою Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
(адаптованою/модифікованою згідно висновків дітей з ООП), комплексною
програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт » (наук. кер. Т.В.Скрипник)) та ІПР.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.
У 2023/2024 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності, як:
– «Англійська мова для дітей дошкільного віку (автори І.Кулікова, Т.Шкваріна, заг. ред. О.Низковська );
– «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (авторський колектив Н.Гавриш, О. Пометун );
– «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських
цінностях» (навчальна програма та календарно-тематичний план (авторський колектив А. Богуш, І. Сіданіч, В.Сучок та ін.));
– «Лідер живе в кожному» (Н. Гавриш, О. Безсонова, О. Безрукова, В.Воронов);
– «Творці майбутнього» (О. Рома, І. Піскова, Г. Малевич, Г. Шварова).