НАШІ ПРОЕКТИ

Проєкт на тему:

«Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку на основі казок та оповідань В.О.Сухомлинського»

Автор:  Романів Надія Дмитрівна, вихователь ЗДО (ясел-садка) «Золотий ключик»

Учасники  проєкту:  вихованці старшої групи «Дзвіночок»,  вихователі, батьки.

Мета:

 • розширювати знання педагогів, батьків, дітей про педагогічну
  спадщину В.О.Сухомлинського, оволодіння певним обсягом
  знань з їх практичним застосуванням;
 • формувати духовно-багату особистість дошкільника;
 • виробляти життєву компетентність дитини дошкільного віку
  засобами казки;
 • прищеплювати дітям найважливіші моральні цінності;
 • розвивати мовленнєві здібності дітей, збагачувати
  словниковий запас слів, а також розвивати пам’ять,  уяву,  мислення;
 • сприяти налагодженню тісної взаємодії педагогів, батьків та дітей;

Завдання:

 • впровадження в практику роботи педагогічної спадщини
  В.О.Сухомлинського;
 • створення розвивального середовища, наповненого матеріалом
  за сюжетами казок відповідно до віку дітей;
 • читання творів В.О.Сухомлинського;
 • організація виставки малюнків до казок та оповідань
  В.О.Сухомлинського;
 • підбірка казок з даної теми та розробка різних видів вправ та
  завдань для закріплення знань;
 • залучення батьків до вирішення завдань проєкту, до
  читання творів В.О.Сухомлинського вдома.

Характеристика  проєкту  :
За змістом – дидактичний;
За кількістю учасників – індивідуально-груповий;
За тривалістю  – довготривалий;
За кінцевим результатом – практико-орієнтований;

За характером діяльності – творчий. 

Очікувані результати: 

– удосконалиться художньо – мовленнєва діяльність дошкільників;
– підвищиться рівень емоційно – цілісного сприйняття казок В.О.Сухо-млинського;
– збагатиться предметно – ігрове середовище;
– розвиватимуться творчі здібності дошкільнят;
– формуватиметься всебічний розвиток особистості дитини, зросте читацька активність батьків.

  План заходів


з/п
  Зміст заходів                    Термін виконання        Відповідальні Примітка   
1.  Робота  з  джерела-ми інформації  лютий  вихователі
 групи
2. Анкетування   батьків  лютий  батьки
3. Підбір казок з даної теми  лютий батьки, вихователі
4. Консультація для батьків  «Роль казки у вихованні дитини» (вайбер-група)  лютий вихователі
5. Провести бесіду з батьками на тему «Використання казок В.О.Сухомлинського в сім ї»  (вайбер-група) березень батьки
6. Виготовлення дидак-тичної гри  «Оціни   вчинок» березень вихователі
7. Тематичне  заняття  «Подорож за казками В.О.Сухомлинського» березень вихователі
8.  «Краса вчинків за творами В.О.Сухом-линського» (добірка творів). квітень вихователі
9. Провести з дітьми цикл бесід за твора-ми В.О.Сухомлинсь-кого квітень діти, вихователі
10. Підготувати виставку  малюнків  до творів
В.О.Сухомлинського
квітень діти, вихователі
11. Театралізація за участі дітей (членів гуртка «Маленькі ак-тори») за оповідан-нями В.О.Сухом-линського «Які на смак зірки? та «Дім для Рябка» квітень діти, вихователі

 

 

 

 

Проєкт на тему: «Сортуй сміття – врятуй життя»

Автори: Вихователі ЗДО (ясел-садка) «Золотий ключик»:

              Брич Анна Йосипівна,

              Стрільчук Наталя Станіславівна.

Учасники проєкту: діти середньої групи «Віночок», вихователі, педагоги, батьки.

Характеристика проєкту:

– за змістом: дитина і охорона природи;

– за кількістю учасників: індивідуально – групові;

– за тривалістю: короткотривалий (березень – травень);

– за кінцевим результатом: практико – орієнтований;

– тип проекту: інформаційно – дослідницький.

Мета проєкту:

 • Формувати уявлення про різноманітні види діяльності по захисту природи;
 • Залучати всіх дітей до навчання з окресленням значущості кожного з них у цьому проекті;
 • Стимулювати активність дітей запитаннями, а не відповідями;
 • Будовати заняття на засадах комунікативності, продуктивного й толерантного співробітництва;
 • Надавати можливість обирати спосіб дії, необхідні засоби й час для його реалізації;

Завдання проєкту:

 • Розширювати уявлення дітей про взаємозалежність світу природи і діяльності людини як господарської, так і природоохоронної;
 • Привернути увагу до проблеми сучасності – накопичення сміття та його вплив на довкілля;
 • Формувати уявлення про доцільність вторинного використання побутових і господарських відходів;
 • Розвивати в дітей творче мислення, самостійне планування своїх дій, апробації засвоєних способів та засобів роботи;
 • Ознайомити з проблемами , пов’язаними з побутовими відходами, їх негативним впливом на здоров’я людини, визначити основні шляхи їх розв’язання ;
 • Розширити уявлення дітей про роздільний відбір відходів на сухі та вологі, впровадження відбору сміття під час дії проекту та надалі, за межами закладу.

Прогнозований результат:

Впровадження системи роздільного збирання сухих побутових відходів (СПВ) викличе бажання дітей, дорослих та батьків поділяти їх на текстиль, пластик, папір, скло та метал, а це в свою чергу знизить негативний вплив побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини в цілому.

«Якщо людина не зробить так, щоб на Землі стало менше сміття, то сміття зробить так, щоб на Землі стало менше людей».

План заходів

з/п

Заходи Термін виконання Виконавці Примітка
1. Робота з джерелами  інформації. березень вихователі
2. Опитування батьків щодо даної теми (вайбер-група) березень вихователі, батьки
3. Залучити дітей до підтримування порядку на території майданчика під назвою «Патруль чистоти». постійно вихователі, діти
4. Виготовити дидактичні ігри:

-«Що забруднює природу»;

-«Сортуємо сміття»;

-«Корисне сміття»;

-«Коли земля сумує, коли земля радіє».

березень вихователі
5. Консультація для батьків «Майбутнє дітей в наших руках». квітень вихователі, батьки
6. Конкурс дитячих малюнків на асфальті: «Я захоплююся красою Землі». квітень вихователі, діти
7. Створення в групі коробки для збору відпрацьованого паперу «У сміття є свій будиночок». квітень вихователі, батьки, діти
8. Акції для батьків з дітьми:

«Сортуємо сміття для подальшої переробки», «Друге життя пластикових пляшок», «Зробимо свою вулицю біля будинка чистою».

квітень батьки, діти
9. Оформлення виставки малюнків  «Чиста планета Земля». травень вихователі, батьки, діти
10. Конкурс серед батьків на кращу поробку «Друге життя старим речам». травень вихователі, батьки
11. Бесіда «Сміттю друге життя». травень вихователі
12. Фотозвіт «Врятуй життя – сортуй сміття». травень вихователі