Рекомендації для вихователів

Як провести спостереження у природі цікаво і корисно

– Організовуйте спостереження за природними об’єктами регулярно під час організованих форм роботи та самостійної діяльності дітей.

– Закріплюйте нові знання дітей, які вони отримали під час спостереження, в інших видах дитячої діяльності.

– Дотримуйтеся єдиної структури спостереження як методу пізнавально-дослідницької діяльності дошкільників: мета — мотив — план — спостереження — підсумки.

– Пропонуйте дітям для спостереження не лише добре відомі об’єкти, а й незвичайні. Спонукайте дітей знаходити об’єкти для спостереження самостійно.

– Використовуйте під час спостережень проблемні запитання, елементи пошукової діяльності, ігрові та творчі вправи.

– Пропонуйте дітям за можливості не лише спостерігати за об’єктами природи, а й досліджувати їх за допомогою елементарних дослідів.

– Формулюйте завдання спостереження чітко та лаконічно. Старших дошкільників навчайте визначати завдання самостійно та пропонувати їх одноліткам.

– Застосовуйте різні види спостережень — короткочасні та тривалі, розпізнавальні та порівняльні, епізодичні та систематичні.

– Організовуйте спостереження різними способами: фронтально, підгрупами, з окремими дітьми й парами.

– Давайте дітям змогу здійснювати власні відкриття, відчувати позитивні емоції, проявляти себе незалежно від виду й способу організації спостереження.

———————————————————————————————————————–

     Діти протягом дня у груповій кімнаті активно діють і спілкуються. Вихователь через розвивальне предметне середовище має задовольняти інтереси кожної дитини, забезпечувати вільний вибір діяльності, соціалізацію тощо. Скористайтеся порадами, як це зробити ефективно (за матеріалами Л.Лохвицької)
Розвивальне предметне середовище: завдання вихователя
–  Об’єднуйте за функціональними ознаками всі іграшки, матеріали, атрибути відповідно до видів діяльності дітей — рухової, ігрової, мовленнєвої, образотворчої, художньо-практичної, пізнавальної, трудової.
–  Застосовуйте дидактичні матеріали, іграшки, картинки варіативно.
–  Добирайте великогабаритні конструктори, м’яконабивні іграшки відповідно до зросту дітей.
–  Поєднуйте звичні компоненти середовища з новими так, аби забезпечити пізнавальний розвиток дітей.
–  Розширюйте тематику, інформативність середовища поступово. Наприклад: приготування їжі для ляльки та годування — гостювання.
–  Забезпечуйте динаміку й мобільність компонентів середовища, щоб спонукати дітей активно діяти, пересуватися в межах визначеного простору та самостійно обирати заняття.
–  Підтримуйте бажання дітей активніше, глибше, змістовніше пізнавати об’єкти, предмети, матеріали та способи їх застосування.
–  Відповідайте на запитання, які виникають під час обстеження предметів і явищ, заохочуйте кожну дитину до пошуків, дослідництва.
–  Допомагайте дітям робити відповідні висновки на основі їхніх спостережень.
–  Об’єднуйте дітей у підгрупи відповідно до їхніх здібностей, інтересів та бажань.

–  Заохочуйте до спільних занять, ігор, спілкування одне з одним.
–  Привчайте дітей самостійно знаходити собі заняття, розгортати відповідну діяльність.
–  Надавайте змогу дітям після закінчення заняття в одному осередку вільно переходити до другого за бажанням.
–  Створюйте умови для відпочинку та усамітнення дитини, якщо вона втомилася від дитячого колективу.
–  Формуйте бережливе ставлення дітей до предметів, з якими вони діють.
–  Привчайте щодня після закінчення гри, заняття класти на місце іграшки, матеріали, дбати про порядок в осередках і у групі.