Результати моніторингу якості освіти

Орієнтовна структура аналітичного звіту за результатами моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти

№ з/п Назва структурної частини звіту Зміст структурної частини звіту
1. Вступна частина ·         Актуальність проведення моніторингу якості дошкільної освіти та підстави для його проведення.

·         Мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження.

2. Основна частина(аналіз результатів дослідження) ·         Короткий опис соціологічної складової моніторингу: вікові групи, кількість дітей, вік

·         Характеристика інструментарію дослідження.

·         Відомості про предмет та об’єкт дослідження.

·         Узагальнення, аналіз отриманих даних відповідно до критеріїв оцінювання (з таблицями, графіками, діаграмами). На таблиці, графіки, діаграми роблять посилання у тексті звіту. Назви таблиць, графіків, діаграм мають бути стислими і відображати їх зміст

3. Висновки Оцінка отриманих результатів роботи: рівня якості дошкільної освіти, сформованості життєвої компетенції дошкільників; аналіз слабких сторін, конкретних напрямків, над якими потрібно попрацювати, щоб підвищити якість освітньої роботи над розвитком компетенції кожної дитини (за потребою).
4. Рекомендації Рекомендації для практичного розв’язання проблем, які виникли в результаті моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти

Алгоритм проведення моніторингу якості дошкільної освіти в ЗДО

 1. Ретельно опрацювати лист МОН від 06.11.2015 №1\9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» та Методичні рекомендації щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.
 2. Видати наказ про проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ЗДО.
 3. Скласти План проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти.
 4. Розробити Критерії, що відповідають кожному з видів компетенцій, яких діти набувають у межах освітніх ліній.
 5. Опрацювати Інструкцію до кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.
 6. Роздрукувати бланки Протоколів оцінювання рівня розвитку дитини (за кількістю дітей у групі).
 7. Визначити основні методи педагогічного оцінювання рівня розвитку дитини та діагностичний інструментарій (дидактичні ігри, індивідуальні картки, предметні та сюжетні картинки, схеми, малюнки тощо).
 8. Провести педагогічну діагностику рівня розвитку дошкільників за всіма освітніми лініями (у відповідності до визначених критеріїв).
 9. Заповнити бланки протоколів на кожну дитину з результатами оцінювання її рівня розвитку.
 10. Результати оцінювання занести у Програму та визначити сумарний кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості кожної дитини.
 11. Визначити кінцевий показник рівня виконання програми та БКДО у кожній віковій групі.
 12. Визначити кінцевий показник виконання державних стандартів дошкільної освіти та якості надання освітніх послуг у ЗДО вцілому.
 13. Дані моніторингу занести у Зведену таблицю результатів моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ЗДО.
 14. Скласти аналітичний Звіт за результатами моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ЗДО на кінець навчального року.
 15. Видати наказ за результатами проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у ЗДО.

Результати моніторингу якості освіти