ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Роль методичної служби в ДНЗ

    Методична служба є сполучною ланкою між теорією та практикою дошкільної освіти і має на меті активно донести сучасні ідеї та тенденції в освіті до педагогів.
Загальновідомо, що успіх у вихованні особистості дитини залежить від педагогічної майстерності педагога, його творчої активності, тому одним з найважливіших завдань методичної служби є організація роботи з педагогічним колективом, що забезпечує підвищення фахової майстерності та розкриття творчого потенціалу кожного педагога.
З огляду на це всю методичну роботу в закладі спрямовано на створення атмосфери творчості та професіоналізму в педагогічному колективі, виявлення та вивчення перспективного досвіду, забезпечення безперервної самоосвіти кожного вихователя, його фахового та творчого зростання.
   Робота в дошкільному навчальному закладі ведеться згідно річного плану, який спрямовано на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти, а також Законів «Про охорону дитинства», Інструктивно-методичних листів та рекомендацій МОН України, чинних програм.
Підвищення професійної компетентності педагога базується на активізації їхньої пізнавальної діяльності. Саме тому в методичній роботі з педагогами широко використовуємо інтерактивні методи навчання. За допомогою яких розвиваємо у педагогів здатність працювати у команді, здійснювати спільну діяльність, обґрунтовувати власну думку і толерантно ставитися до чужої, приймати відповідальність за себе і команду.