Фінансовий звіт за квітень 2018 р.

 

Основнийфонд

№ з/п Код Найменування Сума  (Загальний фонд) Сума (Спец фонд) Сума (бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 243135,43

 

   
2 2120

 

Нарахування на заробітну плату 52514,85

 

   
3 2210

 

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 400,00    
4 2230  

 

Харчування 29774,90 27484,45

 

 
5 2240 Оплата послуг(крім комунальних) 353,47

 

1200,00  
6 2271 Водотеплосервіс КП 55881,60

 

   
7 2272 Водотеплосервіс КП 1426,61

 

   
8 2273 ВАТ»ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» РЕМ 13007,64

 

583,13  
9 2800 Інші видатки   281,28  
10 3110 Придбання обладнання і предметів довгостокового користування     12000,00