Звіт керівника за 2021 рік

З В І Т

директора  закладу дошкільної освіти

(ясел-садка)  «Золотий ключик»

Тягур Лесі Ярославівни

 за 2020/2021 навчальний рік 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю”.

Даний звіт – засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Головні завдання звіту:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Звіт директора.
 3. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 4. Голосування.

І. ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Проаналізувавши роботу,  закладу  дошкільної освіти (ясел-садка) «Золотий ключик» за 2020-2021 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. Заклад  діє згідно з:

– основними положеннями Конституції України,

– Законом України «Про дошкільну освіту»,

–  Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»,

– «Про охорону дитинства»,

–  Конвенцією «Про права дитини»,

– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),

–  Базового компоненту дошкільної освіти,

– Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом,

– Правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій,

– Статуту закладу,

– Плану роботи  закладу дошкільної освіти (ясел-садка) «Золотий ключик»  на 2020–2021 н. р ,

– за освітньою програмою для дітей «Українське дошкілля», та комплексною програмою розвитку, навчання і виховання «Соняшник».

Я, як директор, забезпечую:

– реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

– дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

– у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу.

ІІ. ПАСПОРТ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Заклад освіти  Заклад  дошкільної освіти

(ясла-садок) «Золотий ключик» 

 Власність – комунальна.

Контакти    закладу дошкільної освіти 77300, Івано-франківська  область,

місто Калуш  провулок Шкільний, 4

Е-mail: 26386054@mail.gov.ua       

Телефон (03472) 6-64–32

Тип  закладу дошкільної освіти Загального розвитку
Прізвище, імʼя, по-батькові керівника  Тягур Леся Ярославівна
Рік побудови  1980 рік
Проектна потужність  190 місць
Ліцензійний обсяг  190 дитина
Мовний режим   українська
Режим роботи  закладу 10, 5 годинним перебуванням                             

Початок роботи – 7.30 год.,

кінець роботи –18.00 год.

З 01.02.2019 року діє чергова група

з 18.00 – 19.30 год.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи 5днів (субота, неділя, святкові – вихідні)

Кількість груп,

кількість дітей за списком

10 груп (2 групи для дітей раннього віку

8 груп дошкільного віку) –  264 вихованців

Групи комплектуються переважно у червні-серпні, за віковими ознаками.  Черга відсутня.

Спеціальні, інклюзивні, санаторні групи 2 інклюзивні
Додаткові освітні послуги Англійська мова

Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична  зала;

– фізкультурний зал;

– ресурсна кімната;

– методичний та медичний кабінет;

– ігрові та розвивальні осередки в кожній групі; 

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з  павільонами.

– спортивний майданчик.

ІІІ.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у закладі дошкільної освіти (яслах-садку) «Золотий ключик»  забезпечують 29 кваліфікованих педагогів:

 • директор 1;
 • вихователь-методист 1;
 • інструктор з фізкультури 1;
 • практичний психолог 1;
 • музичний керівник 2;
 • керівник гуртка 1;
 • вихователь   20;
 • асистент вихователя 2.

Освітній рівень педагогів:

 • з повною вищою освітою – 19;
 • з неповною вищою освітою – 8;
 • з базовою вищою освітою – 1.

З  кваліфікаційною категорією:

 • спеціаліст вищої категорії – 5: Манюкова Л.І., Стрільчук Н.С., Феняк Г.В., Шлемкевич Н.В., Романів Н.Д.
 • спеціаліст І категорії – 5: Левченко О.П., Чигура С.М., Брич А.Й., Іваськів Н.І., Будзович Ю.І.
 • спеціаліст ІІ категорії – 6: Олексин С.М., Березовська Г.В.,Ляхович В.В., Третяк Т.Л., Васюнець А.М., Мельник І.В.
 • спеціаліст –3: Копійчук О.М., Пилип В.В., Худик Х.І.
 • посадовий оклад –9: Мазур М.М., Кирик Н.Й., Макарчук О.О., Лесюк С. М., Брич В.С., Борня С.Б., Рібун Н.В., Бичків З.Є., Качмарик Т.Р.

  Педагогічне звання «вихователь-методист» мають вихователь Стрільчук Н.С. та музичний керівник Феняк Г.В. Практичний психолог має звання – «практичний психолог-методист».

За результатами атестації 2021 року: вихователю Стрільчук Н.С. підтверджено відповідність посаді, що займає,  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист». Вихователям: Васюнець А.М., Третяк Т.Л. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Вихователям: Брич А.Й., Чигура С.М., Іваськів Н.І., Будзович Ю.І. – присвоєно кваліфікаційнукатегорію «спеціаліст І категорії».

ЗДО (ясла-садок) «Золотий ключик» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2020/2021 н.р.

Освітньо-виховний процес організовувався на основі Базового компонента  дошкільної освіти, чинних програм: програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», парціальної програми «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) та «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку.

Методична робота в ЗДО організовувалася згідно річного плану закладу.

Основною домінантою для педагогічного колективу ЗДО в 2020-2021 н.р. було: «Організація сучасного розвивального простору для формування повноцінної життєтворчої особистості дитини». Реалізація якої здійснювалася за допомогою таких завдань:

 1. Удосконалювати роботу по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників засобами сучасних інноваційних методів навчання.
 2. Продовжувати забезпечувати умови, сприятливі для виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
 3. Формувати екологічну свідомість, навички практичного життя , готовності до взаємодії з навколишнім світом в рамках сталого розвитку.
 4. Продовжувати розширювати та оновлювати зміст співпраці з родинами, забезпечувати відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот в соціальній мережі Facebook.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, педагогічних годинах, тренінгах, на відкритих колективних переглядах, вивчались під час тематичного, вибіркового контролю тощо. Зокрема, проведено:

Педагогічний тренінг «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень»(вихователь-методист Манюкова Л.І., вихователі – Брич А.Й., Ляхович В.В.).

Творча гра«Літературне кафе» (вихователь-методист Манюкова Л.І.).

Семінари-практикуми:

 • «Інновації в розвитку мовлення дошкільників» (вихователь-методист Манюкова Л.І.);
 • Технологія використання схем-моделей за К.Крутій» (Чигура С.М., Лесюк С.М.);
 • «Дитячі страхи: виявляємо, вивчаємо, долаємо» (практичний психолог Шлемкевич Н.В.).

Педагогічні читання:

 • «Про безпеку дбаємо» (Іваськів Н.І., Березовська Г.В.),
 • «Математика для дошкільників»( вихователь-методист Манюкова Л.І., Борня С.Б., Стрільчук Н.С.).

Колективні перегляди:

 • Інтегроване заняття економічного змісту «Маленькі економчики» в середній групі (Брич А.Й.),
 • Інтегроване заняття мовленнєвого змісту «Мовленнєві витинанки» в старшій групі (Чигура С.М.).

Консультації згідно річного плану, зокрема:

– Теплі ранки у дружньому колі» (ранкові зустрічі-Васюнець А.М.);

–  Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або як відновитися після тривалих «вихідних»(практичний психолог Шлемкевич Н.В.);

–  Літературні твори в роботі з особливими дітьми (Третяк Т.Л.);

–  Народні ігри для оздоровлення дитини (Брич В.С.);

–  Використання ІКТ-ігор у роботі з дітьми (Стрільчук Н.С.);

–  Разом граємо – звуки вимовляємо (Чигура С.М.) тощо.

Інформаційно-педагогічні години:

 • Про освітню Програму закладу;
 • Як організувати режимні моменти, пов’язані з харчуванням дошкільнят: правила для вихователя, правила для дитини?
 • Що спочатку – знання чи діяльність? або діємо практично;
 • Навпроти чи поряд? Як співпрацювати з батьками вихованців тощо.

Згідно спланованих основних завдань дошкільного закладу, протягом  навчального року, проведено такі педагогічні ради, як:

 • На порозі нового навчального року (серпень);
 • Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку (листопад);
 • Формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами інноваційних технологій (лютий);
 • Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім’ї (травень).

Протягом року на базі ЗДО діяли гуртки, які сприяли розвитку у дітей творчих  та інтелектуальних здібностей. Зокрема:

– гурток англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку (керівник  Будзович Ю.І.);

– гурток «Пластилінові фантазії» (Левченко О.П.);

– театральна студія «Маленькі актори» (Романів Н.Д.);

– гурток «Від звука до букви» (Чигура С.М.);

–  гурток «Крок до зірок» (музично-естетичний напрямок – Феняк Г.В.)

–  гурток «Сходинки економіки» (Брич А.Й.);

–  гурток «Мовленнєві витинанки» (Іваськів Н.І.).

Дітям з ООП надавались додаткові послуги – корекційно-розвиткові заняття

логопеда та практичного психолога.

Для молодих педагогів протягом року діяв педагогічний клуб «Діалог» (керівник вихователь-методист Манюкова Л.І.).

В ЗДО сплановано та проведено огляд-конкурс на кращий дидактичний посібник еколого-економічного спрямування та на кращий осередок сюжетно-рольової гри.

Усі педагоги працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності шляхом самоосвіти, були активними учасниками в різноманітних формах роботи в закладі.

З метою висвітлення  роботи дошкільного закладу постійно поновлювалася інформація на сайті дошкільного закладу та на сторінці у фейсбуці, у батьківських вайбер-групах.

  З метою свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайних ситуацій, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, правил пожежної безпеки в  ЗДО, в листопаді 2020 року та в квітні 2021 року був організований та проведений  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини. Під час підготовки та проведення тижнів в закладі у всіх вікових групах проведено цикл бесід, занять, моделювання ігрових ситуацій, екскурсії, зустрічі з оперативно-рятувальною службою, індивідуальна робота з дітьми, рольові та дидактичні ігри, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях згідно плану заходів, тематики днів.

Проведення усіх заходів, які відбувалися у ЗДО протягом 2020-2021 р.  висвітлено на сайті закладу.

V. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Гаврилів Л.І.. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи – 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Аналіз стану захворюваності дітей за 2020 рік

Кількість дітей Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла  (47) 7 2 17
Сад (217) 33 4 48
Всього (264) 40 6 65

Під особливим контролем температурний режим приміщень.

                      VІ.   ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗДО

Впроваджено систему аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР). Працівниками держпродспоживслужби розроблено паспорт харчоблоку закладу освіти, згідно якого поетапно здійснюється покращення його санітарно-технічного стану.

На належному рівні проводилась робота щодо дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.        Протягом року директор закладу, сестра медична старша та вихователь-методист здійснювали систематичний контроль за організацією харчування. В ЗДО ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з двотижневим меню (на зиму-осінь, літо-весну ); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складається меню-розкладка  відповідно до затверджених норм харчування. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпродслужби.

Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами витримується. За такими показниками як хліб, крупи, масло вершкове, яйце, овочі, картопля, цукор, сметана  показники стабільні, виконуються майже стовідсотково.

Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013.

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Згідно рішення Калуської міської ради від  22.12.2020 року № 278 вартість харчування з 01.01.2021 року становить:

– в розмірі 35 грн. (батьківська плата – 24,50 грн. (70 %); міський бюджет – 10,50 грн. (30%)) за одне відвідування у групах передшкільного віку (для дітей віком від 3 до 6 років);

–   в розмірі 24 грн. (батьківська плата – 16,80 грн. (70 %); міський бюджет – 7,20 грн. (30 %)) за одне відвідування у групах раннього віку (для дітей віком від 2 до 3 років).

В закладі дошкільної освіти станом на 01.05.2021 року безкоштовною пільговою оплатою за перебування дитини в дитячому садку користуються 22 дітей ( 9 – малозабезпечених, 10 – діти учасників АТО, діти з інвалідністю – 3), 50% – 26 дітей з багатодітних сімей.

Питанню якісного харчування приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється директором ЗДО. В закладі діє Рада з харчування, яка щомісяця питання організації харчування розглядає в розширеному аспекті.

В ЗДО організований контроль заякістю продуктів харчування, що надходять. Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності директора, медичної сестри старшої.

Періодичний контроль проводять працівники держпродспоживслужби,  управління освіти.

У закладі  наявні накази про організацію харчування, бракераж, безпеку, про дотримання норм харчування. Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

За результатами перевірок держпродспоживслужби  грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Педагоги  постійно формують  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом , вчать користуватись столовими приборами (виделки, ножі в старших групах).

VIІ.  СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. На нарадах при керівнику ЗДО  були розглянуті питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях.

VIІІ. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ЗДО. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, чергових тощо. Разом з тим тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, посібниками та іграшками не в достатньому обсязі, що не дозволяє повністю задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Також не повністю реалізовуються принципи особистісно-орієнтованої побудови розвивального середовище, визначені в Концепції дошкільного виховання. Саме тому, педагогічний колектив продовжує працювати над створенням розвивального предметно-ігрового середовища.

Використання  коштів  для  розвитку та  зміцнення  матеріально-технічної  бази ДНЗ  (ясел – садка)  «Золотий ключик» в 2020 – 2021 н.р.:

 

№ з/п Найменування Сума  (Загальний фонд)
1. Посуд 1780,00
2. Бойлер, електроконвектор 4776,70
3. Миючі 6216,00
4. Тюль 8742,00
5. Канцтовари 1725,00
6. Бензин, масло 370,00
7. Господарські  товари 3312,00
8. Двері (3шт.) +1 21110,00
9. Меблі 31160,00
10. Електронні журнали 4452,00
11. Єврорубероїд 2800,00
12. Аварійні світильники 606,60
13. Світильники 1295,00
14. М’який інвентар (ковдра) 13000,00
15. Розвиваючі ігри (інклюзія) 3 243,00
16. Новорічні подарунки 13362,00
17. Ремонтні матеріали 36557,90
18. Лінолеум 5220,00
19. Рем.матеріали тепла у дит.групі 24658,00
20. Іграшки (ресурсна кімната) 1705,92

В закладі було здійснено наступні заходи:

 • капітальний ремонт (асфальтування доріжок);
 • поточний ремонт (уклададання плитки в підсобних приміщеннях харчоблоку);
 • поточний ремонт музичного залу;
 • поточний ремонт групових приміщень, кабінетів, коридорів.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання, які потребують подальшого відпрацювання.  Необхідно здійснити:

 • заміна огорожі;
 • капітальний ремонт системи опалення;
 • капітальний ремонт групових приміщень та спалень;
 • завершити ремонт системи водопостачання та водовідведення;
 • капітальний ремонт пральні;
 • заміна покриття 2-ох павільйонів на ігрових майданчиках.

Колектив ЗДО спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості. За підсумками роботи колективу під час   навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.Вдячна за увагу та підтримку!

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
21 × 13 =