Звіт керівника за 2019 рік

З В І Т

керівника дошкільного навчального закладу  

(ясел-садка) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»

     ТЯГУР ЛЕСІ ЯРОСЛАВІВНИ

перед педагогічним колективом та громадськістю  за

2018 – 2019 навчальний рік

30  травня  2019 р.

Даний звіт зроблений на підставі  статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.№ 305(із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів»,  від 28 січня 2005р. № 55,  Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 директор дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом,  громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завданнями звітування є:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 І. Стан і розвиток мережі закладу:

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  «Золотий ключик» – заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров’я.

Розташований за адресою: м.Калуш, провулок Шкільний, 4.

Функціонує з 1980 року.

Проектна потужність – 190 місць.

 Станом на 30 травня усадку перебуває – 309 дітей і функціонує 10 груп:–  2   групи ясельні, які  відвідує  65 дітей;–  10  груп загального типу – 244 дітей.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий ключик»»  працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей. З 01.02.2019 року діє чергова група з 18.00 – 19.30 год.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в яслах-садку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, спортивна зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, побутові приміщення. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ІІ. Кадрове забезпечення:

Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі  (яслах-садку) «Золотий ключик»  забезпечують 27 кваліфікованих педагогів:

 • директор 1;
 • вихователь-методист 1;
 • інструктор з фізкультури 1;
 • практичний психолог 1;
 • музичний керівник 2;
 • керівник гуртка 1;
 • вихователь   20

Освітній рівень педагогів:

 • з повною вищою освітою – 18
 • з неповною вищою освітою – 9
 • з базовою вищою освітою – 0

За результатами атестації 2019 року:

З  кваліфікаційною категорією:

 • спеціаліст вищої категорії – 5: Манюкова Л.І., Стрільчук Н.С., Феняк Г.В., Шлемкевич Н.В., Романів Н.Д.;
 • спеціаліст І категорії – 2: Левченко О.П., Сухан М.М.
 • спеціаліст ІІ категорії – 4: Олексин С.М., Чигура С.М., Березовська Г.В., Іваськів Н.І.
 • спеціаліст – 5: Стасів Т.Р., Климчак Ю.Є., Довжанська Т.Л., Ляхович В.В., Васюнець А.М..Розвора І.В.
 • посадовий оклад –10: Мазур М.М., Кирик Н.Й., Кухар І.І., Ніжеловська Г.П., Макарчук О.О., Лесюк С. М., Брич В.С., Борня С.Б., Рібун Н.В., Будзович Ю.І.

  Педагогічне звання вихователь-методист мають вихователь Стрільчук Н.С. та музичний керівник Феняк Г.В.

ІІІ. Заходи щодо забезпечення нормальних умов роботи закладу освіти:

ДНЗ(ясла-садок) «Золотий ключик» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України,

– Закону України «Про освіту»,

– Закону України «Про дошкільну освіту»,

– Положення про дошкільний навчальний заклад,

– Базовий компонент  дошкільної освіти України

– Закону України «Про охорону праці»

– Закону України «Про цивільну оборону»

– Закону України «Про дорожній рух»

– Закону України «Про відпустки»

– Закону України «Про мови»

– власного Статуту,

– Програми розвитку ДНЗ на 2016-2020 роки

– річного плану роботи на 2018-2019 н.р.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Пріоритетним завданням для педагогічного колективу дошкільного навчального закладу і надалі  залишається «Всебічний розвиток життєво-компетентної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі».

Навчально-виховний процес організовується на основі Базового компонента  дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», парціальної програми «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.), які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку.

Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів, які працюють в закладі та батьків, діти яких відвідують наш заклад.

Під керівництвом вихователя – методиста Манюкової Л.І. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.

Проаналізувавши рік, що минув можна сказати, що він був плідним для колективу, який працював над вирішенням таких завдань, як:

 1. Продовжувати розвиватимовленнєві здібності дошкільників, навички культури спілкування, як важливого чинника соціалізації особистості, шляхом використання інноваційних методів.
 2. Удосконалювати щодо фізичного виховання дошкільників через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури.

3.Активізувати роботу з правового виховання дошкільників.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семіна-рських заняттях, педрадах, педагогічних годинах, тренінгах, на відкритих колективних переглядах, вивчались під час тематичного, вибіркового контролю. Зокрема, проведено:                                                              

Методичний турнір «Розвиваємо мовлення  вихователів» (вих.-методист Манюкова Л.І.).

Педагогічні читання:

 –    «В.О.Сухомлинський  і   сучасність» (вих. Романів Н.Д., Макарчук О.О.);

 –  « Сюжетно-рольова гра – школа моралі  для дитини   дошкільного віку» (вих. Чигура С.М., Сухан М.М.).

Семінар-тренінг «Виховуємо педагогічну спостережливість» (вих.-методист Манюкова Л.І.);

Тренінг «Формування корпоративної культури і безпечного простору у закладі освіти» (пр.психолог Шлемкевич Н.В.)

Майстер-класи:                                                                                                              – «Вивчаємо вірші, складаємо розповіді за допомогою мнемотехніки» (вих. Климчак Ю.Є., Довжанська Т.Л.)          

– «Працюємо залюбки» (інноваційні техніки малювання) – вих. Левченко О.П., Лесюк С.М.).

Колективні перегляди:

– Інтегроване заняття з правового виховання старших дошкільників «Великі права маленької дитини» (вих. Чигура С.М.);

– Інтегроване заняття в молодшій групі  “Зимонька-зима” (вих. Климчак Ю.Є.);

– Заняття валеологічного змісту “Ми здорові, веселі та розумні” (вих. Довжанська Т.Л.).

Протягом навчального року проведено педагогічні ради згідно спланованих основних завдань дошкільного закладу, зокрема:

 • На порозі нового навчального року (серпень);
 • Правове виховання в ДНЗ – актуальність, проблеми, шляхи реалізації (листопад);
 • Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників (лютий);
 • Фізична культура – запорука здоров’я (травень).

Консультації згідно річного плану, зокрема:

 • Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення (вих. Ляхович В.В.);
 • Права дитини : розуміти та дотримуватися ( пр.психолог Шлемкевич Н.В.);
 • Профілактично-оздоровча робота в ДНЗ (ст.медсестра Лебухорська В.В.) тощо.

Інформаційно-педагогічні години:

 • Обов’язкова документація вихователя, чинні програми, листи МОН

(директор Тягур Л.Я.);

 • «Дитячий садок і Нова українська школа», «Особливості інклюзивної освіти» (вих.-методист Манюкова Л.І.);
 • Нетворкінг як принцип успішного спілкування ( пр.психолог Шлемкевич Н.В.) тощо.

В жовтні 2018 року на базі ДНЗ (ясел-садка) «Золотий ключик» відбулася практика вихователів – слухачів курсів ОІППО. В ході якої присутні мали змогу подивитися тематичне заняття з розвитку мовлення в середній групі «Промінчик» – «Щедрий осені врожай» (вих. Кирик Н.Й.) та інтегроване заняття з розвитку мовлення в середній групі «Краплинка»  (вих. Березовська Г.В.).

В квітні 2019 р. в дошкільному закладі відбулося методичне об’єднання інструкторів з фізкультури міста. Учасники переглянули заняття з фізкультури – «Ярмарка рухливих ігор» (інстр. з фізк. Брич В.С.).

Протягом року на базі ДНЗ діяв батьківський всеобуч «Спілкуємося на рівних» (керівн. Стасів Т.Р., вих. Березовська Г.В., пр.психолог Шлемкевич Н.В., муз.кер. Феняк Г.В.). Тут педагоги мали змогу познайомитися з цікавими формами організації роботи з батьками. Зокрема, в квітні 2019 р.  мали можливість стати активними учасниками гри-квесту «Країна здоров’я».

Діти мали можливість розвивати свої творчі  та інтелектуальні  здібності   в гуртках:

-гурток англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку (керівник  Будзович Ю.І.);

– гурток «Пластилінові фантазії» (Левченко О.П.);

– гурток «Театральна студія» (Сухан М.М.);

– гурток «Від звука до букви» (Чигура С.М.);

– гурток «Зелена аптека» (Березовська Г.В.).

Заслуговує на увагу створення умов для роботи з організації безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в різних сферах діяльності: на заняттях, прогулянці, поведінка та дотримання правил безпеки в різних життєвих ситуаціях. В рамках Тижнів безпеки організовано екскурсії, колективний перегляд заняття, музично-спортивна розвага «Ми вогню не боїмося, з ним боротися вчимося», перегляд лялькової вистави про правила дорожнього руху – все це сприяло зміцненню знань дошкільників з ОБЖД.

  Усі педагоги працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності шляхом самоосвіти, відвідуванням методичних об’єднань  при міському методичному кабінеті , беруть участь в різноманітних формах роботи в закладі.

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку»,  в дошкільному навчальному закладі впродовж 2018 – 2019 навчального року функціонувало 2 старші групи для дітей 6-го року життя (всього 65 дітей). Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали  хорошу  підготовку їх до школи.    Практичним  психологом  Шлемкевич Н.В. обстежено 65 дітей, показали, що розвиток психічних процесів дітей старших груп відповідають : високому рівню розвитку  – 35 дітей, достатньому рівню – 22 дітей, середньому рівню – 8дітей.

IV. Харчування дітей.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону  України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із  змінами),  статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, а також  спільному  Наказу МОН молоді та спорту України  та  Міністерству охорони  здоров’я  України   від  26.02.2013 року№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», п.27 Положення №305 про дошкільний навчальний заклад, розділі 9 Санітарного регламенту.

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад  повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення  харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд, миючі та дезінфікуючі засоби, спецодяг.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ (ясел-садка) «Золотий ключик» . Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медичною сестрою старшою Ляхович О.І. в «Журналі обліку виконання норм харчування», на основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз.

В закладі своєчасно на 01.09.2018 року було затверджено режим харчування, графік видачі їжі відповідно до вікових груп.

Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичними працівника, вивішувалися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних  куточках для  батьків. 

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно  гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв   з боку директора та сестри медичної старшої  Ляхович О.І.. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок лабораторного центру Калуської МРФ ОМЦ МОЗУ та держпродспоживслужби в Івано-Франківській області   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Питання організації харчування дітей в ДНЗ в 2018  – 2019 навчальному  році постійно розглядалися на виробничих  нарадах, педраді, нарадах при керівнику,  Раді ДНЗ, групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків  з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей. Увага вихователів зверталася на формування культурно – гігієнічних навичок, культуру вживання їжі та зацікавлення дітей процесом прийому їжі.

Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами (м’ясо – 100/75, яйця – 95/63, риба – 88/54, молоко – 80/73 ..)  витримується, але не в повному обсязі. Пов’язано це перш за все з цінами на продукти харчування.  Загальний показник  показав в групах раннього віку показник – 87%, в садових групах – 71%. Тому згідно виконання норм та опитування батьків збільшено оплату за відвідування дитною ДНЗ.

Згідно рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 29.01.2019 року №41 вартість харчування з 01.02.2019 року становить:

 • для дітей віком від 2 до 3 років – 24 грн. (батьківська плата – 14,40 грн., міський бюджет – 9,60 грн.);
 • для дітей віком від 3 до 6 років –28 грн. (батьківська плата – 16,80 грн., міський бюджет –11,20 грн.)

Загалом з 01.02.2019 року батьки сплачують – 60% , а міський бюджет – 40% від загальної вартості дітодня.

Пільгами  на харчування користуються діти таких пільгових категорій:

 • діти з багатодітних сімей – 50%;
 • діти з малозабезпечених сімей , діти з інвалідністю, діти, які отримали опікунство, діти, батьки яких є учасниками АТО, переселенці із зони АТО – 100%.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення. 

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у  адміністрації закладу.

V.Медичне обслуговування.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Лебухорська В.В.. Головним завданням є дотримання санітарно-гігєнічного режиму в приміщенні  і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня з дітьми та батьками.  Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку – 1 раз у місяць,садові групи -1 раз у квартал. Огляд дітей на педикульоз проводиться  1 раз на 10 днів сестрою медичною старшою, а вихователями щоденно.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють в тісному контакті з медичним персоналом закладу  з питань оздоровчо-профілактичної роботи. Проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючи гімнастика,  організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг  захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, що ведеться , щоденно. В групах  ведуться листки здоров’я.

 Аналіз стану захворюваності дітей за 2018 рік:

Кількість дітей Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла  (65) 67 34
Сад (244) 180 27 91 
Всього (309) 247 27  125

Найвищий показник захворюваності  спостерігається серед дітей ясельних груп на початку навчального року. Це пов’язано з тим, що набір дітей на 2018 -2019 н. р. здійснювався з вересня , тому період адаптації припав на вересень і жовтень.

Згідно наказу МОЗ України від 31.10.2000 року «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Медсестрою закладу надається батькам  письмове направлення на проведення щеплення в дитячій поліклініці відповідно до виборки. Результати проведених щеплень аналізуються і фіксуються в індивідуальній картці дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», листа МОНУ від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» та з метою забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист в ДНЗ здійснюється соціально-педагогічний патронат та ведеться облік пільгового контингенту дітей .

VI.Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ (ясел-садка) свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадків травмування дітей та працівників під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників, систематично видаються накази з охорони праці. Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення різних форм роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу.  Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання, санвузлів, несправностей системи опалення. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

Відповідно  до наказу Міністерства  освіти і науки України «Про основні  заходи  цивільного  захисту  на 2011 рік»  від 21 березня 2011р. № 246,  відповідно  до наказів ДНЗ (ясел-садка) «Золотий ключик»  «Про проведення  Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини» від 11.10.2018р. №42 та від 25.03.2019 року №20 , з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я,  в період з  22 по 26.10.2018р. та з 15 по 19.04.19 року закладі був проведений Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у ДНЗ. Під час проведення цього тижня  у  закладі  один день був присвячений цивільній обороні, зокрема здійснювалося навчання дітей, в зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації.

Основними цілями та завданнями  Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності  та Дня цивільного  захисту було:

 – вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я  під час надзвичайних ситуацій;

– удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педпрацівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі  у директора порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Всі розділи колективного договору між адміністрацією ДНЗ та профспілковим комітетом дотримувалися.

Адміністрацією та вихователями ДНЗ ведеться постійна та планомірна               робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована   на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні  потреби батьків,  сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання   батьків поповнювати знання, необхідні для   виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний  колектив   організовував  для цього різні     активні форми співпраці: 

  – Батьківськізбори.                                                                                                      – Індивідуальні консультації різних спеціалістів.                                                    – Батьківський всеобуч «Спілкуємось на рівних» (керівник – Стасів Т.Р.).         – Виставки  співтворчості дітей та батьків.                                                                 – Залучення батьків до активної участі у проведення  різноманітних дитячих свят та  розваг.

VII. Матеріально-технічна база.

За 2018-2019 н. р. в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була  значно  зміцнена матеріально-технічна база.                               

Використання  коштів  для  розвиткута  зміцнення  матеріально-технічної  бази ДНЗ  (ясел – садка)  «Золотий ключик» в 2018 – 2019 н.р.:

№ з/п Найменування Сума  (Загальний фонд) Сума        (Спец фонд)
1. Посуд 3 360,00
2. Лінолеум,килим 15 480,00
3. Миючі 6 575,50
4. Штори,тюль 984,00
5. Канцтовари 4 124,48
6. Бланки, меню, особові картки 638,15
7. Бензин, масло 715,51
8. Бойлер 2 895,60
9. Мягкий інвентар:
Ковдри, рушники, фартухи, пост.білизна 12 215,00
10. Меблі (стільці дитячі і столи) 33 510,00
12. Матеріали на поточний ремонт 8 387,50
13. Технологічне обладнання: 55 266, 00
 картоплечистка 17 083,00
 м’ясорубка 14 683,00
 овочерізка 23 500,00
14. Господарські  товари 1 557,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В закладі було здійснено наступні заходи:

 • Капітальний ремонт на харчоблоці, уклададання плитки на підлозі;
 • системи водопостачання та каналізації з встановленням бойлеру у групі «Краплинка».
 • Капітальний ремонт групових кімнат груп «Дзвіночок» та «Пізнайко»;
 • Капітальний ремонт роздягальні групи «Дзвіночок»;
 • Капітальний ремонт медичного кабінету;
 • Облаштування плиткою сходової коридору.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання, які потребують подальшого відпрацювання.  Необхідно здійснити:

 • Заміна огорожі;
 • Капітальний ремонт групових приміщень та спалень;
 • Асфальтування доріжок;
 • Завершити ремонт системи водопостачання та водовідведення;
 • Уклададання плитки в підсобних приміщеннях харчоблоку;
 • Капітальний ремонт пральні;
 • Заміна покриття 2-ох павільйонів на ігрових майданчиках.

Підводячи підсумки минулого навчальногороку можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми.

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ДНЗ  щиро вдячні Вам  за те, що Ви – не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими.

Колектив і надалі  буде працювати над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
19 × 23 =