МЕТОДИЧНА РОБОТА

Роль методичної служби в ДНЗ

    Методична служба є сполучною ланкою між теорією та практикою дошкільної освіти і має на меті активно донести сучасні ідеї та тенденції в освіті до педагогів.
Загальновідомо, що успіх у вихованні особистості дитини залежить від педагогічної майстерності педагога, його творчої активності, тому одним з найважливіших завдань методичної служби є організація роботи з педагогічним колективом, що забезпечує підвищення фахової майстерності та розкриття творчого потенціалу кожного педагога.
З огляду на це всю методичну роботу в закладі спрямовано на створення атмосфери творчості та професіоналізму в педагогічному колективі, виявлення та вивчення перспективного досвіду, забезпечення безперервної самоосвіти кожного вихователя, його фахового та творчого зростання.
   Робота в дошкільному навчальному закладі ведеться згідно річного плану, який спрямовано на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти, а також Законів «Про охорону дитинства», Інструктивно-методичних листів та рекомендацій МОН України, чинних програм.
Підвищення професійної компетентності педагога базується на активізації їхньої пізнавальної діяльності. Саме тому в методичній роботі з педагогами широко використовуємо інтерактивні методи навчання. За допомогою яких розвиваємо у педагогів здатність працювати у команді, здійснювати спільну діяльність, обґрунтовувати власну думку і толерантно ставитися до чужої, приймати відповідальність за себе і команду.

 

Педагогічні ради в 2020-2021н.р.

І. На порозі нового навчального року (круглий стіл).

1. Аналіз діяльності колективу ДНЗ за минулий навчальний рік та літньо-оздоровчийпе-ріод , завдання  на 2020 – 2021 н.р.

2. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями: «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021навчальному році».

3. Обговорення та затвердження річного плану роботи, завдань на 2020-2021н.р. та літньо-оздоровчий період, нормативно методичного забезпечення організації освітнього процесу (видів та форм планування, програмового забезпечення,  розкладу занять, гурткової роботи ). 

4. Ознайомлення з перспективним планом курсової підготовки педагогів.

 

ІІ. Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку (педрада з елементами тренінгу).

1. Про стан роботи з формування економічно і соціально доцільної поведінки старших дошкільників на заняттях та в повсякденному житті (довідка за наслідками тематичної перевірки).

2. Формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних для свідомого вибору способу власного життя (доповідь з досвіду роботи вихователя).

3. Розвиток пізнавальної активності та розширення світогляду дошкільників в ході ПДД.Про психологічні особливості взаємодії та спілкування дошкільників з однолітками і дорослими (доповідь з досвіду роботи вихователя).

4. Роль співпраці з родинами у вирішенні завдань освіти для сталого розвитку.

 

ІІІ. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами інноваційних технологій (педрада-презентація).

1. Про мовленнєву активність дітей під час організованих форм навчання в середніх групах (довідка за наслідками тематичної перевірки).

2. Навчання дітей розповіді за картинами (за методикою Н.Гавриш , А.Богуш – доповідь з досвіду роботи вихователя)).

3. Збагачення  словника  та граматичної правильності мовлення дітей за допомогою мнемотехніки (доповідь з досвіду роботи вихователя).

4. Звіт педагогів, що атестуються (презентація педагогів, що атестуються).

 

ІV. Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім’ї (брифінг).

1. Про стан організації роботи з батьками в групах середнього та старшого дошкільного віку (довідка за наслідками тематичної перевірки).

2. Виховуємо і навчаємо разом (презентація роботи з батьками вихователів).

3. Про психологічну і фізичну готовність старших дошкільників до навчання в школі.

4. Аналіз дистанційної роботи з батьками (обмін думками).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
8 × 1 =