НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Пріорітетні завдання

Напрям  діяльності  закладу  дошкільної освіти:

“Використання різних жанрів мистецтва у формуванні творчих здібностей дошкільника”

 

Пріоритетним для педагогічного колективу дошкільного навчального закладу і надалі  залишається « Всебічний розвиток життєво-компетентної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі»,  що ставить перед колективом такі завдання:                                          

Основні завдання на 2018 – 2019 навчальний рік:

  1. Продовжувати розвивати мовленнєві здібності дошкільників, навички культури спілкування, як важливого чинника соціалізації особистості, шляхом використання інноваційних методів.
  2. Удосконалювати роботу щодо фізичного виховання дошкільників через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури.
  3. Активізувати роботу з правового виховання дошкільників.