НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Пріорітетні завдання

 Пріоритетним для педагогічного колективу дошкільного навчального закладу  є питання «Всебічний розвиток життєво-компетентної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі»,  що ставить перед колективом такі завдання на 2017-2018 н. р.:                                           

1. Посилити роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій .
2. Розвивати духовний потенціал особистості дошкільника через соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, художньо-естетичний і креативний розвиток дитини.
3. Створювати умови для реалізації завдань щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дітей шляхом формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності.